PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

2.png
Kvalitetna infrastruktura je srž dobrih životnih uvjeta. Do sada su u infrastrukturu uložena brojna sredstva, a takvu praksu namjeravamo i dalje. Nastavljamo obnavljati i graditi infrastrukturu grada, a glavni planirani projekti su:
 • Rekonstrukcija ŽC 3296 (Ozalj – Boševci – Ozaljsko Dvorišće – Police – Kamanje) nova dionica kroz Musinje (spoj do Kamanja).
 • Rekonstrukcija ŽC 3297 (Ozalj – Zajačko Selo – Podbrežje – Zorkovac – Mahično).
 • Rekonstrukcija mosta na Kupi u centru Ozlja kao dio rekonstrukcije ŽC 3297.
 • Izgradnja sustava kanalizacije za naselja kojima recipijent mogu biti rijeke Dobra i Kupa.
 • Izgradnja prijeko potrebnog nogostupa u selu Podbrežje kao i rješavanje oborinske odvodnje sela Trg i Podbrežje.
 • Sanacija klizišta i uređenje te proširenje šumskih i poljskih puteva, a kao prioritet ističemo sanaciju klizišta u vikend naselju Podbrežje, na Kupi u Polju i  u Podgraju.
 • Obnova pruge Karlovac – Bubnjarci, gdje se budućom rekonstrukcijom namjerava spriječiti potencijalno ukidanje trase i ostvariti ugodniji i brži prijevoz putnika kao i stvaranje novih uvjeta za turizam.
 • Nastavak uvođenja sustava LED rasvjete u svim ostalim naseljima u okolici grada.
 • Rješavanje nedostatka parkirnog prostora u centru Ozlja izgradnjom garaže i proširenjem i uređenjem dodatnih parkirnih površina.
 • Izgradnja prometnice koja će osigurati jednosmjerni i time sigurniji promet uz Osnovnu školu „Slava Raškaj“; izlaz preko Kaptola na državnu cestu.
 • Uređenje okoliša mrtvačnice na Petruš Vrhu.
 • Sanacija ogradnih zidova uz groblje Kašt i Svetice.
 • Uređenje parkirališta uz groblja Svetice, Obrež, Kašt.